Setup PipeCD

 · 9 mins read

Setup PipeCD

Intro

Hellu anh/em, sau 1 thời gian dài đắm chìm trong ăn chơi, nhảy múa các thứ thì hôm nay mình quay trở lại viết lách 1 chút 😷

Gần đây, mình có tiếp cận được 1 sản phẩm mà mình thấy khá thú vị liên quan đến chủ đề về CI/CDPipeCD. Cái tên cũng đã nói lên được mục tiêu mà tool này xuất hiện đó là chỉ sử dụng cho CD ( giống như 1 số tool nổi tiếng như ArgoCD, fluxCD, …). Vậy thì tại sao mình lại quan tâm đến tool này 😄? Lý do không nằm ở tính năng mà tool đem lại (à thực ra là tính năng xịn đấy nhưng không phải điều mình chú ý :v) mà điều làm mình hứng thú là core maintainers của PipeCD đa phần là người Việt mình và PipeCD cũng mới được lên sanbox CNCF vào tháng 5/2023 rất đáng tự hào 😁😁😁.

OK!!! Màu mè chút thôi. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho anh/em về PipeCD và hướng dẫn anh/em cách cài đặt PipeCD 🤘🤘🤘

Overview

Ở ngay trên trang chủ của PipeCD có viết luôn

**The One CD for All {applications, platforms, operations}**

WoW, như mình có nói ở trên, PipeCD sẽ tập trung vào CD flows, chứ không thực hiện cả quá trình CI/CD. Mình thấy hiện nay cũng có khá nhiều sản phẩm về CD nổi tiếng và bản thân mình và công ty mình cũng đang sử dụng là ArgoCD, fluxCD. Vậy thì thằng PipeCD có gì khác so với các tool trước? Như mình đã sử dụng và trải nghiệm, thì ArgoCD hay fluxCD hướng đến sử dụng CD cho Kubernetes, còn PipeCD có hướng tiếp cận có khác là CD for All và hiện tại PipeCD đã support CD cho 5 platforms: Kubernetes, GCP Cloud Run, AWS Lambda, AWS ECS, Terraform.

Architecture

Kiến trúc của PipeCD khá giống Kubernetes, gồm 2 thành phần chính:

 • Control Plane: Đây là thành phần quản lý tập trung và cung cấp gRPC API để kết nối các piped.
 • piped: Là 1 file binary, làm nhiệm vụ deploy các services lên cluster. piped có thể cài đặt chạy trong cụm Kubernetes như 1 pod hoặc deployment. Ngoài ra, có thể chạy trực tiếp trên VM hoặc local machine của các bạn.

Okie! Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành setup PipeCD

Prerequisites

 • Having a running Kubernetes cluster
 • Installed Helm (3.8.0 or later)

Installation

Đầu tiên, cần start 1 cụm Kubernetes, để tiện thì mình sử dụng minikube:

minikube start --nodes 1 -p dev --vm-driver="virtualbox"

Để cài đặt PipeCD, chúng ta sẽ sử dụng helm để dựng 2 thành phần chính là Control Planepiped

Install Control Plane

Như hình trên Control Plane bao gồm 1 số thành phần chính (Server, Cache Ops, Data Store, File Store), anh em có thể tham khảo thêm tại đây

Ở đây, mình sử dụng helm để cài đặt Control Plane, anh em có thể xem chart tại đây. Okie, tiếp đó mình sẽ chuẩn bị file values.yaml riêng nhằm chỉ setup các thành phần chính. Anh/em có thể xem full config của control plane ở đây

# values.yaml
quickstart:
 enabled: true

config:
 data: |
  apiVersion: "pipecd.dev/v1beta1"
  kind: ControlPlane
  spec:
   datastore:
    type: MYSQL
    config:
     url: root:test@tcp(pipecd-mysql:3306)
     database: quickstart
   filestore:
    type: MINIO
    config:
     endpoint: http://pipecd-minio:9000
     bucket: quickstart
     accessKeyFile: /etc/pipecd-secret/minio-access-key
     secretKeyFile: /etc/pipecd-secret/minio-secret-key
     autoCreateBucket: true
   projects:
    - id: quickstart
     staticAdmin:
      username: hello-pipecd
      passwordHash: "$2a$10$ye96mUqUqTnjUqgwQJbJzel/LJibRhUnmzyypACkvrTSnQpVFZ7qK" # bcrypt value of "hello-pipecd"

secret:
 encryptionKey:
  data: encryption-key-just-used-for-quickstart
 minioAccessKey:
  data: quickstart-access-key
 minioSecretKey:
  data: quickstart-secret-key

mysql:
 rootPassword: "test"
 database: "quickstart"

Let’s gooo 🚴🚴🚴

# First, create namespace pipecd
kubectl create ns pipecd

# Install control-plane
helm upgrade -i pipecd oci://ghcr.io/pipe-cd/chart/pipecd --version v0.44.2 --values="./values.yaml" -n pipecd

Check result:

➜ pipecd git:(master) ✗ kubectl get pods -n pipecd
NAME               READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pipecd-cache-6cc858bc44-m94pt   1/1   Running  0     5m11s
pipecd-gateway-85658b4584-dsbww  1/1   Running  0     5m11s
pipecd-minio-7dd5b8b987-rm4dz   1/1   Running  0     5m11s
pipecd-mysql-6bcb86b58-xkn5p   1/1   Running  0     5m11s
pipecd-ops-688bfb5b96-g4ljf    1/1   Running  0     5m11s
pipecd-server-76f74765f5-5llpm  1/1   Running  0     5m11s

Okie, về cơ bản thì chúng ta có thể thấy các thành phần cơ bản của Control Plane đã lên. Tiếp đó, chúng ta sử dụng kubectl port-forward để expose service của pipecd server và access vào web console của pipeCD.

kubectl port-forward svc/pipecd 8080 -n pipecd

Truy cập localhost:8080.

Màn hình login vào project, trên file values.yaml mình có define project id là quickstart:

Sau khi sign in vào project, sẽ ra màn hình login, anh/em sử dụng user/passhello-pipecd giống như file config:

Ten ten, và đây là màn hình web console của pipecd 😁😁😁

Install piped

Vậy là, mình đã dựng xong thành phần Control Plane. Bây giờ, mình sẽ tiến hành cài đặt piped. Như mình có đề cập ở trên, piped có thể cài đặt trong cụm Kubernetes, do vậy để tiện cho phần demo mình sẽ setup piped trong cùng 1 cluster với Control Plane (trên thực tế bạn sẽ cần cài đặt piped trong cluster mà bạn muốn triển khai services của mình). Cũng giống như Control Plane, mình sẽ sử dụng helm để cài đặt, trước đó mình sẽ viết 1 file values.yaml riêng.

# values.yaml
config:
 create: true
 data: |
  apiVersion: pipecd.dev/v1beta1
  kind: Piped
  spec:
   projectID: quickstart
   pipedID: <piped ID>
   pipedKeyData: <bas64 piped key>
   apiAddress: pipecd:8080

Ở trong file values.yaml mình cần define 4 phần chính:

 • projectID: Chính là projectID mà mình đã define ở Control Planequickstart
 • pipedID: Hmm để giải thích bên dưới nhé :v
 • pipedKeyData: … Cái này cũng thế nhé :v
 • apiAddress: Đây là địa chỉ của pipecd server của Control Plane, vì mình đang triển khai piped trong cùng 1 cụm với Control Plane nên chỉ cần khai báo đúng tên service là ok :3

Okie !!! Vậy còn 2 thằng pipedIDpipedKeyData lấy đâu ra ??? 2 thằng này là thông tin để “định danh” piped của bạn được quản lý tại Control Plane Vì vậy, để sử dụng được piped, anh/em truy cập lại pipeCD web console để đăng ký thông tin cho piped của mình. Sau khi vô web, ở phía trên góc phải có biểu tượng 3 dấu chấm vô đó vào chọn setting:

Sau khi vô setting, anh/em thực hiện như các bước sau:

Okie, vậy là đã lấy được 2 thông tin là pipedIDpipedKeyData:

Sau đấy, chúng ta quay trở lại file values.yaml của piped để config lại thông tin:

config:
 create: true
 data: |
  apiVersion: pipecd.dev/v1beta1
  kind: Piped
  spec:
   projectID: quickstart
   pipedID: 33f46873-70f3-4366-b778-c0e73e14515c
   pipedKeyData: MjYyZ2x2cmhhZnE1ZmJpc3RnOTFwZHRpYjl0YWE3ODBicnN5MWNzcWwwbTY1YmxldHQ=
   apiAddress: pipecd:8080

Anh/em lưu ý thằng pipedKeyData khi mình config trược tiếp vào file values.yaml thì chúng ta cần base64 lại, anh/em có thể tham khảo tại đây

➜ demo-pipecd echo -n 262glvrhafq5fbistg91pdtib9taa780brsy1csql0m65blett | base64
MjYyZ2x2cmhhZnE1ZmJpc3RnOTFwZHRpYjl0YWE3ODBicnN5MWNzcWwwbTY1YmxldHQ=

Xong xuôi rồi, cài thôi làooo:

helm upgrade -i piped oci://ghcr.io/pipe-cd/chart/piped --version v0.44.2 --values="./values.yaml" --set args.insecure=true -n pipecd

Anh/em thấy ở đây mình có truyền thêm 1 arg là --set args.insecure=true là vì mình đang setup trên local nên không cần xác thực TLS. Okie!!! Check result:

➜ demo-pipecd kubectl get all -n pipecd
NAME                 READY  STATUS  RESTARTS    AGE
pod/pipecd-cache-6cc858bc44-77t5r   1/1   Running  4 (51m ago)  5d2h
pod/pipecd-gateway-85658b4584-ctrj2  1/1   Running  12 (51m ago)  5d2h
pod/pipecd-minio-7dd5b8b987-h4hqt   1/1   Running  4 (51m ago)  5d2h
pod/pipecd-mysql-6bcb86b58-2xh6p   1/1   Running  4 (51m ago)  5d2h
pod/pipecd-ops-688bfb5b96-c57qc    1/1   Running  18 (50m ago)  5d2h
pod/pipecd-server-76f74765f5-fc7xb  1/1   Running  14 (51m ago)  5d2h
pod/piped-55f885c646-jp5sp      1/1   Running  0       8s

Vậy là pod piped của mình đã running, anh/em có thể vô lại web console để kiểm tra thông tin:

Hehe, cái piped của mình đã chuyển thanh màu xanh và online rồi :v Vậy là xong rồi đó anh/em :v

Ở bài viết sau, mình sẽ đề mô cách sử dụng PipeCD để CD các service lên 1 vài platform cho anh/em thẩm :v

Cảm ơn anh em đã đọc. Hy vọng bài viết này sẽ giúp anh em có cái nhìn tổng quan cũng như là có thể setup 1 cụm PipeCD nhỏ để có thể nghịch ngợm linh tinh 😄😄😄.